KidsCamp prihláška

Meno a priezvisko dieťaťa*
Invalid Input

Dátum narodenia dieťaťa*
Invalid Input

Meno a priezvisko rodiča*
Invalid Input

Adresa*
Invalid Input

E-mail rodiča*
Invalid Input

Telefón rodiča*
Invalid Input

Termíny*

Invalid Input

Dieťa je zdravotne spôsobilé*
Invalid Input

Poznámky, alergie, lieky
Invalid Input

Opíšte z obrázka*
Opíšte z obrázka
  Generovať iné čísloInvalid Input

Klient odoslaním formulára dobrovoľne poskytuje prevádzkoveteľovi: Andrejovi Gaburovi – ARG COM, so sídlo Majerníková 3043/58, 841 05 Bratislava, ICO: 33 827 206, prevádzka FitCamp Drieňová, Drierňová ulica 11/A, 821 03 Bratislava, osobné údaje a udeľuje súhlas v zmysle zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracúvaniu za účelom vykonávania marketingových činnosti.

Dôležité: pri neúčasti dieťaťa na KidsCamp alebo jeho časti nevzniká nárok na finančnú alebo akúkoľvek náhradu.

Možnosti úhrady športového krúžku KidsCamp: 1. prevodným príkazom na č.ú.: 2925876695/1100 (do poznámky, prosím, uveďte meno a priezvisko vášho dieťaťa a triedu) 2. platbou v hotovosti priamo na recepcii FitCamp

Kontakt

Mgr. Karin Forróová
marketing@fitcamp.sk
+421 917 935 475