Ako je to s kondíciou…

dátum pridania:

Pred nedávnom mi bolo umožnené prispieť do jedného časopisu, niečo málo o kondícii. Nie, neberte to ako reklamu alebo chválenie sa, skôr by som rád na to nadviazal a poodhalil niečo málo, čo by ste si mohli pod týmto slovíčkom predstaviť. Končí sa nám, pre väčšinu z nás najkrajšie obdobie,  leto, s ktorým sa spájajú aj rôzne pohybové aktivity, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu aj na našu celkovú kondíciu. Povedzme si niečo o tom čo vlastne tá kondícia je, prečo je dôležité hýbať sa a to nielen v určité ročné obdobie, ale skôr ide o celoročný, ba priam nikdy nekončiaci proces.

Fyzická kondícia sa týka vývoja fyzickej zdatnosti prostredníctvom adaptácie nášho organizmu a jeho rôznych systémov na určitú životnú situáciu alebo aj špecifickejší cvičebný program. Voľnejšie povedané fyzická kondícia je akousi schopnosťou organizmu odolávať určitej záťaži a rôznym vplyvom, s ktorými sa stretávame v našom živote či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Fyzická kondícia je všeobecná koncepcia a je definovaná viacerými spôsobmi. Môžeme hovoriť o dvoch hlavných kategóriách: fyzická kondícia súvisiaca so zdravím a fyzická kondícia súvisiaca s motorickou kontrolou. Napriek určitému prekrývaniu medzi týmito klasifikáciami, keďže jedna bez druhej nemôže existovať, existujú medzi nimi predsa len rozdiely.

Zdravotná fyzická zdatnosť je definovaná ako kondícia súvisiaca s určitým aspektom zdravia. Tento typ je primárne ovplyvnený cvičeniami jednotlivca, nakoľko ide o dynamický stav a môže sa priebežne meniť. Fyziologické charakteristiky, ktoré predstavujú fyzickú spôsobilosť súvisiacu so zdravím, zahŕňajú silu kostrových a posturálnych svalov, pevnosť a pružnosť kĺbov, zloženie tela – pomer aktívnej a pasívnej hmoty a kardiorespiračnú odolnosť. Všetky tieto atribúty sa v reakcii na našu činnosť, ale aj nečinnosť menia. V prípade, že sme počas nášho života neaktívni, zanedbanie ktoréhokoľvek z vymenovaných atribútov môže viesť k vážnym problémom. Tak napríklad o stabilitu, silu a flexibilitu nášho tela sa podieľajú svaly. Pokiaľ tieto svaly nerozvíjame v rovnováhe z hľadiska ich funkčnosti, postupne sa začnú objavovať problémy. Naozaj si treba uvedomiť, že pre akékoľvek rutinné životné úlohy, potrebujeme dobrú kondíciu našich svalov. Pretože bez adekvátnej úrovne kondície našich svalov sa náš život môže veľmi rýchlo stať obmedzený a neplnohodnotný. Rovnako je to aj pri ostatných atribútoch. Veď nosením si na sebe nadbytočného množstva pasívnej hmoty, tuku, vedie k ďalším zdravotným problémom, ako je cukrovka typu 2, kardiovaskulárne ochorenia, nehovoriac o určitých formách rakoviny. Zloženie organizmu je ovplyvnené stravou, ale správne návyky pri cvičení zohrávajú kľúčovú úlohu pri prevencii obezity a pri udržiavaní prijateľnej úrovne telesného tuku. Nemôžem nespomenúť rovnako dôležitú súčasť dobrej zdravotnej kondície a tou je kardiorespiračná odolnosť, vytrvalosť, ktorá ovplyvňuje činnosť srdca, pľúc a procesu uvoľňovania energie.

Rovnako dôležitá a určite ruka v ruku so zdravotnou fyzickou kondíciou by mala byť rozvíjaná aj fyzická motorická kondícia. Definovaná je ako schopnosť neuromuskulárneho systému vykonávať špecifické úlohy. Preložene môžeme povedať, že ide o schopnosť vykonávať akúkoľvek motorickú úlohu, teda pohyb. Pohyb nás sprevádzal, neustále sprevádza a ešte veľmi dlho sprevádzať bude. Aj keď je pravdou, že tak ako bol pohyb dôležitý z hľadiska jednotlivých období, tak vývojom a neustálim si zjednodušovaním životnej úrovne, tak aj tu sa dostávame do bodu, kedy kvalitu ľudského pohybu, začínajú nahrádzať rôzne moderné vymoženosti, čím v konečnom dôsledku trpíme my sami. No vrátim sa ešte k pohybu ako takému. Treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú zásadu a to, aj keď dávame nášmu organizmu dostatok pohybu, respektíve vykonávame, či už v našej profesii, bežnom živote dostatok motorických úkonov, treba mať na pamäti vždy jedno, že kvalita samotného pohybu by mala predchádzať nad akoukoľvek kvantitou. A tým by som rád poukázal na to, že opakovaním, zlým mechanickým zaťažovaním nášho organizmu si skôr či neskôr môžeme navodiť veľké problémy.

Verím, že malé poodhalenie toho, čo si môžeme pod slovíčkom kondícia predstaviť, bude nápomocné pri rozhodovaní sa o tom, či a ako budete pristupovať k tomu či sa treba hýbať, ako sa hýbať a kedy sa hýbať…Verím, že týchto pár riadkov vás môže viesť k tomu, že nebude existovať výhovorka tipu, dnes je vonku škaredo, prší, tak nejdem na svoju rannú rutinnú prechádzku či výklusík. Skôr si budete hľadať spôsoby, ako sa bude dať vždy a za akýchkoľvek podmienok vykonať akákoľvek pohybová aktivita, ktorá bude vašou prevenciou, vašou zábavou a vašim receptom ako urobiť život plnohodnotnejším.

Páčil sa ti tento článok?
autor Miro Volám sa Miroslav Záhradný a som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Niekoľko rokov sa mi darí užívať si prácičku, ktorá je zároveň mojim koníčkom, kondičného trénera. Spolupracujem prevažne so športovou mládežou v rôznych odvetviach športu, ale aj s bežnou populáciou s ktorou sa spoločné pokúšame nachádzať zdravší a bezbolestnejší životný štýl. Mojim najväčším úspechom je samotný vyber mojej prácičky a rodina! :-)