Funkčnosť by mohla predchádzať výberu…

dátum pridania:

V jednej múdrej knižke autor prirovnáva funkčnosť k akémusi účelu. Vraví, že ak budeme používať slovíčko funkčný, budeme hovoriť o niečom, čo má svoj účel. Ak by sme si to preniesli do tréningu, potom by sme mohli hovoriť o účelovom cvičení. To znamená, že sa budeme snažiť predpripraviť organizmus na lepšie zvládanie rôznych situácii, v ktorých sa ocitneme v bežnom alebo športovom živote. Cvičenie za určitým účelom môže znamenať pre každého z nás niečo úplne odlišné, niekomu môže ísť o zhodenie zopár kilogramov, inému zas o zbavenie sa bolesti v chrbte, niekto chce mať väčšie svaly, iný zas silu na to aby zvládal nosiť svoje deti, no a pre športovca to môže znamenať byť silnejším, rýchlejším a vytrvalejším. Podľa môjho názoru sú to všetko veľmi dobré dôvody na to, aby som sa zamyslel, ako sa k tomu dopracovať. Preto si skúsme poodhaliť, čo by vás mohlo viesť k lepšiemu výberu.

Nech sú vaše dôvody akékoľvek, či dobre vyzerať alebo sa zbaviť bolesti, čokoľvek, mohli by ste si vedieť vyselektovať cviky, ktoré majú pre vás význam. Je pravda, že veľa krát predchádza vášmu cvičeniu rada od niekoho, kto je v cvičení o nejaký ten „piatok“ dlhšie ako vy a jeho rada, čo si máte odcvičiť je pre vás dostatočná na to, aby ste tak urobili. Je to pre vás ale to najlepšie? Skúsme inak… v mojej praxi vídam menej, ale aj viac skúsených cvičencov pri veľmi podobných výberoch pozícií cvičení. Napríklad veľa cvikov je vykonávaných v sede alebo vo veľa prípadoch sa prenáša stabilizačná, kontrolná funkcia tela na stroj, či veľký výber izolovaných cvičení vykonávaných len v jednom kĺbe. Ďalšou takou pomôckou by mohlo byť aj to, že takýmto spôsobom sú všetky cviky vykonávané iba v jednej a to predo- zadnej rovine. Odhliadnuc od všetkých myšlienok smerujúcim k väčším svalom, je toto všetko dobrá príprava na to ako byť v skutočnom živote funkčnejší, výkonnejší? Koľko bežných alebo športových situácii je riešených v sede? Samozrejme si poviete a čo práca kde sedím alebo v športe šach či veslovanie? Áno, sú činnosti pri ktorých sa sedí, ale aj na tie sa dá pripraviť funkčnejšie ako len sedením. Či kto za vás v bežnom alebo športovom živote preberá funkciu opory? Alebo koľko pohybov v bežnom a nehovoriac v športovom živote sa udeje iba v jednom kĺbe? Skúsme si to zhrnúť ešte takto- funkčnosťou v tréningu by sme mohli rozumieť zaradenie dostatočného množstva impulzov, na ktoré by sme boli nútení reagovať zvýšenou kontrolou nad svojou vlastnou stabilitou. Mali by sme myslieť na to, že pri tréningu by nám malo ísť o trénovanie pohybových vzorov a nie len samotných svalov. Nemal by byť až priveľmi kladený dôraz na zvyšovanie svalovej sily iba v jednom smere, zvyčajne sa preferujú tlakové cvičenia. Skôr by malo ísť o vyvážené rozvíjanie medzi svalmi „tlakovými a ťahovými“ a to vo všetkých rovinách.

Pri samotnom cvičení by to mohlo vyzerať takto:

Ak zaradím na začiatok tréningu cvičenie, ktoré bude menej funkčné, či už v sede alebo v ľahu, kde naozaj všetky stabilizačné funkcie preberie za mňa stroj, potom nasledujúci cvik budem radiť so zvýšenou náročnosťou stability, z ľahu sa môžem dostať do sedu, do kľaku, zo sedu na stroji sa môžem dostať do sedu na lavičku s oporou trupu alebo bez. Ďalšie cvičenie môžem zaradiť už v stoji, opora dvoch končatín, prípadne z lavičky z bench pressu sa môžem dostať do vzporu na paže. Posledná fáza, najťažšia- môžem zaradiť oporu v stoji len na jednej dolnej končatine a pridávam pohyb. Takýmto spôsobom si môžem rozdeliť precvičenie celého tela na hornú a dolnú časť, na ťahové a tlakové cvičenia, na cvičenia vykonávané vo vertikále a v horizontále, na dvoj a jedno oporové cvičenia. Dodržaním správnych zásad a neustálym vkladaním nových prvkov si môžeme urobiť tréning zaujímavý a bude nás baviť.

Páčil sa ti tento článok?
autor Miro Volám sa Miroslav Záhradný a som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Niekoľko rokov sa mi darí užívať si prácičku, ktorá je zároveň mojim koníčkom, kondičného trénera. Spolupracujem prevažne so športovou mládežou v rôznych odvetviach športu, ale aj s bežnou populáciou s ktorou sa spoločné pokúšame nachádzať zdravší a bezbolestnejší životný štýl. Mojim najväčším úspechom je samotný vyber mojej prácičky a rodina! :-)