Rezervácie

Rezervácie na všetky skupinové cvičenia aj na ostatné služby je možné zrušiť, resp. presunúť do 24 hodín pred začatím.
Nedeľa, 26.5
Pondelok, 27.5
Utorok, 28.5
5:00 - 5:30
5:30 - 6:00
6:00 - 6:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
6:30 - 7:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
7:00 - 7:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
7:30 - 8:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
8:00 - 8:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
8:30 - 9:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
9:00 - 9:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
9:30 - 10:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
10:00 - 10:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
10:30 - 11:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
11:00 - 11:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
11:30 - 12:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
12:00 - 12:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
12:30 - 13:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
13:00 - 13:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
13:30 - 14:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
14:00 - 14:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
14:30 - 15:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
15:00 - 15:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
15:30 - 16:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
16:00 - 16:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
16:30 - 17:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
17:00 - 17:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
17:30 - 18:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
18:00 - 18:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
18:30 - 19:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
19:00 - 19:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
19:30 - 20:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
20:00 - 20:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
20:30 - 21:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
21:00 - 21:30
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
21:30 - 22:00
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať
Obsadené
Rezervovať