KIDSCAMP

Začíname 7.10.2020

Športový krúžok pre malých veľkých športovcov

Máte školáka na ZŠ Drieňová? Chcete, aby trávili čas v školskom klube hravo a zdravo?

KidsCamp je športový krúžok pre deti vo veku 6 až 9 rokov, ktorého náplňou je športová príprava zameraná najmä na:

  • správne držanie tela,
  • cviky na zdravý chrbát,
  • gymnastiku, atletiku, fitnes,
  • loptové a iné skupinové hry,
  • budovanie tímovej spolupráce,
  • podporu zdravej súťaživosti.

To všetko si vaše deti v rámci KidsCampu osvoja.

Tréningy vedú profi tréneri priamo v športovom areáli FitCamp.
Deti vyzdvihneme v školskom klube ZŠ Drieňová a po tréningu ich odvedieme späť do školy.

Tréning prebieha v stredu od 14:00 do 15:00. Maximálna kapacita je 15 detí.

Cena: 75 EUR/ 3 mesiace

(október – december; január – marec; apríl – jún)

Platbu je potrebné uskutočniť vždy vopred a v plnej sume na nasledujúci kvartál. V prípade neúčasti dieťaťa na hodine nevzniká nárok na vrátenie peňazí.

 

Kontakt

Mgr. Karin Forróová 
marketing@fitcamp.sk
+421 917 935 475