Skupinové cvičenia

Vo FitCampe môžete cvičiť pod dohľadom osobného trénera alebo v rámci skupinových cvičení.

KIDSCAMP

Športový krúžok pre malých veľkých športovcov

Máte školáka na ZŠ Drieňová? Chcete, aby trávili čas v školskom klube hravo a zdravo?

KidsCamp je športový krúžok pre žiakov od 6 do 9 rokov, ktorého náplňou je športová príprava zameraná najmä na:

• správne držanie tela,
• cviky na zdravý chrbát,
• gymnastiku, atletiku, fitnes,
• loptové a iné skupinové hry,
• budovanie tímovej spolupráce,
• podporu zdravej súťaživosti.

To všetko si vaše deti v rámci Kids Campu osvoja.

Tréningy vedú profi tréneri priamo v športovom areáli FitCamp.
Deti vyzdvihneme v školskom klube ZŠ Drieňová a po tréningu ich odvedieme späť do školy.

Tréning prebieha v stredu od 14:00 do 15:00. Maximálna kapacita je 15 detí.

Cena: 20 EUR/mesiac

Kontakt

Mgr. Karin Forróová 
marketing@fitcamp.sk
+421 917 935 475

Prihláste svoje deti na Kids Camp.

Vyplňte online formulár.