Sila a kondícia

Mení sa meno, kvalita rastie.

V našom rozvrhu už nenájdete Crossfit. Prečo je tomu tak?
Nikdy sme nerobili klasický „tabuľkový“ Crossfit. Naši tréneri majú za sebou rôzne školenia a workshopy a tieto znalosti a princípy aplikujú do tréningových jednotiek. Vyvíjame sa a rastieme, do tréningov dostávame aj prvky z rôznych špecifických oblastí, napr. DNS a preto nám je pojem „Crossfit“ už malý.

Čo to pre znamená pre našich stálych klientov?
Viac-menej nič. Ako sme už spomínali, meníme len meno, kvalita ostáva a rastie. Tí, čo ste naše tréningy Crossfitu už navštevovali- nemusíte sa ničoho báť, tréningy budú vyzerať rovnako ako doteraz, bude sa klásť veľký dôraz na kvalitu a prevedenie.

A pre vás nových- poďte vyskúšať naše nové skupinovky! Ak ste sa niekedy báli Crossfitu, zranení, príliš veľkej intenzity- uvidíte, že to nie je taký strašiak. Každý tréning bude prispôsobený vašim možnostiam a skúsenostiam. Držíme sa hesla- „Kvalita pred kvantitou“. Základom je, aby ste sa naučili správne technické prevedenie všetkých cvikov- od základných, ktoré neskôr budete spájať do zložitejších. Až keď budete techniku ovládať na 100%, potom si môžete vyskúšať tréning na čas alebo opakovania- alebo aj nemusíte, je to na vás. V skratke- poďte vyskúšať naše silovo- kondičné tréningy!

Sila a kondícia
  • Rozvoj sily a vytrvalosti (aeróbnej aj anaeróbnej)
  • Nácvik vzpieračských techník
  • Základné gymnastické prvky (napr. stojka)
  • Rozvíjanie ďalších foriem sily (napr. výbušná)
  • Rozvoj vytrvalosti na úrovni aeróbneho a anaeróbneho výkonu
  • Rôzne organizačné formy cvičenia (napr. kruhový tréning)
Hodiny povedie Tibor.