Skupinové cvičenia

Vo FitCampe môžete cvičiť pod dohľadom osobného trénera alebo v rámci skupinových cvičení.

VZPIERANIE

Hodina je určená pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť si techniku vzpierania a sú zamerané na:

  • nácvik techniky disciplín olympijského dvojboja trh/nadhod
  • rozvoj sily, rýchlosti, výbušnosti, flexibility
  • posilnenie stredu tela
  • prevenciu zranení

Záujemcu o hodiny vzpierania v začiatkoch naučíme základné pohybové vzory, ktoré tvoria pohybovú štruktúru vzpieračských disciplín.
Na osvojené základné pohybové vzory nadväzujeme technikou a rozvojom špeciálnych tréningových prostriedkov súťažných disciplín.
Pre pokročilých zverencov pripravujeme tréningový program, v ktorom sa dlhodobo zameriavame na rozvoj výkonnosti.
Našou snahou v skupinovej hodine Vzpieranie je naučiť jednotlivca techniku súťažných disciplín olympijskeho dvojboja a rozvoj sily, prihliadajúc na špecifikácie klientov.

Zdokonaľte sa pod vedením Tonyho a Ondreja.