Služby

Sme multifunkčné športovisko na Drieňovej v Bratislave. Ponúkame služby fitnesscentra, tenisové kurty, mutlifunkčné ihrisko aj bežeckú dráhu. U nás si príde na svoje profesionálny športovec, bežný návštevník aj amatér. Nájdete tu veľké množstvo rôznych skupinových hodín vedených profesionálnymi trénermi.

Diagnostika FMS

Čo je FMS?

  • špeciálny diagnostický a tréningový program založený na vedeckých výskumoch, upravovaných a vylepšovaných viac ako 20 rokov
  • hlavnou úlohou diagnostiky FMS je komplexne hodnotiť základné pohybové stereotypy človeka tvoriace prirodzený pohyb
  • systém FMS je schopný okamžite hodnotiť obmedzenia a asymetrie pohybu v jednotlivých segmentoch tela, ktoré môžu byt príčinou zníženej efektivity funkčného a kondičného tréningu, pohybov v bežnom živote, ako aj príčinou zranení
  • na základe hodnotenia pomocou určitých kritérií FMS systému je možné nastaviť obsah a konkrétne cvičenia v tréningu tak, aby sa spätne vybudoval správny pohyb a potrebná mobilita, stabilita a sila

Prečo sa diagnostikovať?

  • jednoduché a rýchle testovanie
  • kvalitnejšie vytvorenie cieleného tréningu
  • zlepšená celková tréningová efektivita

Kto využíva FMS?

  • FMS systém bol zahrnutý do batérie testov pre hráčov NHL (pre-draft combine)
  • hráči NBA a NFL
  • hráči klubu Bayern Mnichov a mnoho iných profesionálov, ktorí sa pripravujú pod vedením špičkových kondičných trénerov