Správna pohybová aktivita = bezbolestný život

dátum pridania:

Ako už názov naznačuje, rád by som poukázal na to, že výberom správnej pohybovej aktivity, môžeme predísť nepríjemnostiam v podobe rôznych obmedzení a bolestí. Rovnako by som rád spomenul myšlienku, ktorá nie je z mojej hlavy, ale veľmi často si na ňu spomeniem, že správna pohybová aktivita je najlepšia prevencia, najlepší liek pred nežiaducimi problémami, ktoré nás môžu postretnúť, či už z nadmerného, neustále sa opakujúceho preťažovania nášho tela, vysokej úrovne stresu, únavy alebo svalovej slabosti.

Prečo práve niečo takéto? Odpoveď je jednoduchá- veľmi často počujem ľudí hovoriť o určitých pohybových obmedzeniach, bolestiach, ktoré pociťujú počas bežného života a v konečnom dôsledku sa nemôžu venovať úplne normálnym aktivitám ako sú domáce práce, obyčajné prechádzky či akékoľvek športové aktivity bez toho, aby ich niečo nebolelo. Preto som si vybral malú osvetu, akým smerom by sa mohla uberať aktivita každého, kto chodí cvičiť a to z akéhokoľvek dôvodu. V mojom príspevku si poodhalíme cvičenia mobilizačného, stabilizačného a posilňovacieho charakteru. Pretože sa mi osvedčilo, že takýmto spôsobom by sa mohlo pristupovať k tvorbe akejkoľvek pohybovej aktivity.

Mobilizačné cvičenia

Mobilitu môžeme chápať ako schopnosť dosiahnuť fyziologický pohybový rozsah v každom kĺbe. Mobilita predchádza stabilite. Tu by som rád ešte dodal, že nie je tomu vždy tak. Vysvetlenie by mohlo znieť, že ľudské telo ma tendenciu dysfunkcie kĺbov v poradí pohyblivosti, mobility a stability. Práve preto by sme mohli povedať, že optimálna mobilita napomáha optimálnej stabilite a opačne, optimálna stabilita napomáha optimálnej mobilite. Rovnováha medzi mobilitou a stabilitou je veľmi dôležitá! Práve preto by väčšina z nás mohla zaradiť mobilitu ako prvú vec po príchode či už do fitnescentra alebo ako prvé čím po prebudení privítame deň. Trúfnem si povedať, že prevažná väčšina cvičencov, ktorá sa oddáva pohybovej aktivite vo svojom voľnom čase, zastáva zamestnanie sedavého charakteru, tí by sa mali určite zamyslieť nad tým, že po 8 – 10 hodinovom pracovnom dni, strávenom na stoličke nebudem po príchode do fitnescentra prehlbovať svoje zlé pohybové návyky sedením za nejakým strojom a skúsim sa zamyslieť a zaradiť cvičenia mobilizačného charakteru, ktoré budú prospešné na tie segmenty, ktoré počas dňa v zamestnaní najviac trpia. Samozrejme je tu aj to neustále a všade prítomné „ale“, neplatí pre tých, ktorí sú pohyblivosťou jednotlivých kĺbnych segmentov obdarení viac než dosť, alebo ich práca zahŕňa neustály pohyb, či sú jednoducho s mobilitou na tom veľmi dobre. Pre tých a nielen pre tých, ale v poradí nasledovným krokom premostím na cvičenie stabilizačného charakteru.

Stabilizačné cvičenia

Stabilitu môžeme definovať ako schopnosť udržať čo najoptimálnejšie fyziologické nastavenie každého jedného kĺbneho segmentu v pokoji a rovnako aj pri akomkoľvek pohybe. To znamená, že samotné držanie tela a pohyby, ktoré vykonávame určujú tlak na jednotlivé kĺbne segmenty. Správne chápanie príčiny tlaku, kompresie, vám pomôže vybrať si polohu tak, aby ste sa vyhli bolesti. Preto je veľmi dôležité, aké pozície a pohyby si zvolíte a pre aké cvičenie sa rozhodnete. V mojej praxi sa mi osvedčili pozície horizontálneho charakteru, teda v ľahu a to rôzne vzpory tvárou dolu, rôzne vzpory na boku a rovnako aj tvárou hore. Rovnako aj pozície vo vertikále ktoré aktivovali „svaly“ vo všetkých rovinách a to v predo- zadnej, bočnej a aj pri prechode medzi nimi, teda rotačnej rovine. Vždy to závivisí na schopnostiach každého z nás, akú obťažnosť každého jedného cviku dokážeme zvládnuť. Je dobré mať na pamäti, že menej je vždy viac, no nie zas príliš málo! No a po dostatočne zvládnutej stabilite, môžeme prejsť na samotné posilňovacie cviky, ktoré sú posledným krokom, ktorý nasleduje po dostatočnom zvládnutí mobility a stability.

Posilňovacie cviky

Zosilnenie pre lepší výkon a odolnosť voči úrazom vyžaduje dodržovanie režimu posilňovacieho tréningu. Aký posilňovací tréning si zvolíme je na každom z nás. Každý vie, čo od samotného posilňovania očakáva a práve podľa toho by mal k tomu pristupovať.

Nech v našom bežnom, či cvičebnom, či inom pohybovom živote vykonávame čokoľvek, nech sa rozhodneme pre hocičo, mali by sme mať na pamäti, že nie je dôležité koľko čoho spravíme, ale ako to spravíme! Nech vybrané cvičenie bude nápomocné v bezbolestnom a plnohodnotnom živote každého jedného z nás, kto sa rozhodne zaradiť akékoľvek cvičenie do svojho života…

Páčil sa ti tento článok?
autor Miro Volám sa Miroslav Záhradný a som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Niekoľko rokov sa mi darí užívať si prácičku, ktorá je zároveň mojim koníčkom, kondičného trénera. Spolupracujem prevažne so športovou mládežou v rôznych odvetviach športu, ale aj s bežnou populáciou s ktorou sa spoločné pokúšame nachádzať zdravší a bezbolestnejší životný štýl. Mojim najväčším úspechom je samotný vyber mojej prácičky a rodina! :-)