Tréneri

Dávid Kučera

Vzdelanie:

Ukončil som štúdium II. stupňa na UMB BB v odbore trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (špecializácia kondičný tréner). Ovládam anglický jazyk.

Špecializácia:

Zameriavam sa na rozvoj kondičných schopností u športovcov v závislosti od druhu športu a individuality športovca, redukciu hmotnosti, naberanie svalovej hmoty, pracujem s ľuďmi s rôznymi disfunkciami. V tréningu využívam prevažne funkčné pomôcky. V minulosti som hrával hokej. Absolvoval som viacero školení (Biomechanika vzpierania, Cvičenia s kettlebell – Swing a TGU, Základy funkčného tréningu, Core level 1, Originalstrength reset) a som držiteľom certifikácie Kondičný tréner 5. kvalifikačného stupňa.

Moje skupinové hodiny vo FitCampe:

3 na 1

Kontakt:

info@fitcamp.sk
0910 955 595