Tréneri

Osobný tréner je vhodný pre všetky vekové kategórie a rovnako pre všetkých klientov Každý tréning je prispôsobený vašim požiadavkám, možnostiam a tomu, aby ste napredovali a dosiahli vytúžený cieľ. Naši tréneri absolvujú kvalitné fitness školenia a vlastnia hodnotné certifikáty z tejto oblasti. Všetci dosiahli vo svojom odbore vysokoškolský titul zo športových fakúlt. Každý osobný tréner dbá na kvalitu a individuálny prístup. Osobný tréneri sa venujú rôznym typom tréningov a športových činností. Pomôžu vám s naberaním svalovej hmoty, redukciou telesného tuku, odstránením svalových disbalancií a aj s úpravou jedálnička. Vzhľadom na to, že FitCamp poskytuje najmodernejšie stroje a fitness vybavenie, váš osobný tréning bude vždy iný, zaujímavý, zábavný a plnohodnotný. Neviete, pre ktorého osobného trénera sa rozhodnúť? Napíšte nám na info@fitcamp.sk a my vám poradíme. Osobný tréner je vhodný pre všetky vekové kategórie a rovnako pre všetkých klientov Každý tréning je prispôsobený vašim požiadavkám, možnostiam a tomu, aby ste napredovali a dosiahli vytúžený cieľ. Neviete, pre ktorého osobného trénera sa rozhodnúť? Napíšte nám na info@fitcamp.sk a my vám poradíme.

Tomáš Ištok

Vzdelanie:

Som úspešný absolvent 5-ročného študijného programu Kondičné trénerstvo vo výkonnostnom a vrcholovom športe na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Absolvoval som ďalšie certifikované školenia:

NASM – Certified Personal Trainer
Certifikát NASM CPT (Certified Personal Trainer) je renomovaným, medzinárodne uznávaným certifikátom v oblasti fitness, ktorý udeľuje organizácia National Academy of Sports Medicine (NASM). Certifikát potvrdzuje, že držiteľ má široké znalosti v oblasti vedy o cvičení, výživy, anatómie, fyziológie a návrhu tréningových programov pre klientov. Program certifikácie zahŕňa zložitý skúšobný proces, ktorý overuje schopnosti držiteľa pracovať s klientmi rôzneho veku a kondičného stavu. 
 
NASM – Corrective Exercise Specialist
Certifikát NASM CES (Corrective Exercise Specialist) je určený pre profesionálnych trénerov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti a schopnosti v oblasti korekčného cvičenia. Program certifikácie zahŕňa pokročilé vzdelávanie v oblasti anatómie, fyziológie a  biomechaniky. Držiteľ certifikátu NASM CES má schopnosti identifikovať dysbalancie, dysfunkcie a iné problémy s pohybovým aparátom, ktoré môžu byť príčinou limitovaného športového výkonu, bolesti a zranení. Vďaka týmto schopnostiam môže držiteľ certifikátu navrhovať a implementovať individuálne korekčné cvičebné programy, ktoré pomôžu klientom dosiahnuť správnu funkcionalitu a pohyblivosť.
 

Špecializácia:

Šport vnímam ako nevyhnutnú súčasť života človeka pre upevnenie zdravého tela a zdravej mysle. Ako aktívny športovec som mal od mladého veku blízko najmä ku kolektívnym športom, z ktorých spomeniem najmä ľadový hokej, futbal a volejbal. Vďaka  dosiahnutému vzdelaniu a získaným skúsenostiam z jednotlivých športov či už z pohľadu hráča alebo z pohľadu trénera detí a mládeže Ti dokážem zabezpečiť kvalitné služby v tejto oblasti ak je tvojím cieľom:

  • individuálna kondičná príprava všeobecného alebo špecifického charakteru
  • redukcia tuku a hmotnosti
  • nabratie svalovej hmoty a získanie sily
  • kompenzácia jednostranného zaťaženia a odstránenie svalových dysbalancií
  • vypracovanie individuálneho tréningového programu
  • vypracovanie individuálneho stravovacieho plánu

Komunikácia možná v slovenskom aj anglickom jazyku.

Moje skupinové hodiny vo FitCampe:

3 na 1

Kontakt:

info@fitcamp.sk
0910 955 595