Tréningové cykly

dátum pridania:

Po zodpovedaní otázok, ktoré sme si poodhalili v poslednom príspevku, týkajúce sa zostavovania nášho tréningového plánu, by som nadviazal ďalej.  Rád by som poukázal na tréningové cykly. Inými slovami pôjde o opakovanie tréningových jednotiek, ktoré sa budú v závislosti od určitých cieľov, potrieb, ale aj adaptovania na podnet meniť. Tu spomeniem slovíčko periodizácia, s ktorým sme sa už spätne v príspevkoch stretli. V krátkosti, periodizácia opisuje náš plán, v ktorom je stanovená intenzita zaťaženia a objem za účelom špecifického tréningového cieľu (hypertrofia, maximálna sila, rýchla sila-power…). Môžeme hovoriť o dvoch spôsoboch cyklovania.

Prvý z nich je lineárny spôsob, v ktorom máme dostatok času na poriadnu adaptáciu, môžeme hovoriť o šiestich až ôsmych týždňov. Počas týchto týždňov si vyberieme len jeden cieľ, povedzme nárast svalovej hmoty – hypertrofiu a tú rozvíjame. Po ukončení takéhoto cyklu, prechádzame ďalej a rovnaký čas venujeme maximálnej sile, rýchlej sile a takto môžeme pokračovať z krátko, stredne a dlhodobého hľadiska. Jednotlivé cykly sa nám po ukončení „X“ týždňov opakujú.  Výhodou takéhoto spôsobu trénovania je dostatočná adaptácia na podnet. No aj cez to všetko sa môžeme dostať do stavu, kedy nadobudneme pocit stagnácie, keďže vieme, čo bude nasledovať a organizmus sa môže z dlhšieho časového hľadiska na to všetko prispôsobiť.

Druhý spôsob je akési vlnenie, nelineárne zaťaženie. Tu sa nám striedajú tréningové cykly v oveľa rýchlejšom slede. Môže to byť z týždňa na týždeň, alebo dokonca každý jeden tréning. Neustále dochádza k striedaniu zaťaženia, jeden tréning môže byť zameraný na svalovú hypertrofiu, druhý  na maximálnu silu a ďalší zas na rýchlu silu – power. Jeden z problémov s nelineárnym cyklom je málo času na adaptáciu, čo môže zabrániť maximalizovaniu výsledného efektu.

Na odporúčanie niekoľkých autorov a môžem povedať aj osobných skúseností, je dobré pristúpiť k nie úplne klasickému nelineárnemu spôsobu cyklovania, ale malému, po upravení. Vtedy dochádza k zopakovaniu cyklu v dvoch až troch týždňoch, v ktorých sa neustále strieda intenzita zaťaženia a objem. Výhoda je, že aj keď zopakujeme cyklus v dvoch až troch týždňoch, objem sa neustále mení.

Jeden aj druhý spôsob cyklovania sa z dlhodobého časového hľadiska môže navzájom prelínať. Výber je na každom z nás.

Páčil sa ti tento článok?
autor Miro Volám sa Miroslav Záhradný a som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Niekoľko rokov sa mi darí užívať si prácičku, ktorá je zároveň mojim koníčkom, kondičného trénera. Spolupracujem prevažne so športovou mládežou v rôznych odvetviach športu, ale aj s bežnou populáciou s ktorou sa spoločné pokúšame nachádzať zdravší a bezbolestnejší životný štýl. Mojim najväčším úspechom je samotný vyber mojej prácičky a rodina! :-)