Funkčná sila dolnej časti tela

dátum pridania:

Opäť by som rád poukázal, či pripomenul, niečo málo o už spomínanej „funkčnosti“. To čo si pod pojmom „funkčnosť“ predstaviť, už bolo načrtnuté v jednom z mojich starších príspevkov. Rád by som sa k tejto problematike vrátil a zameral sa konkrétnejšie na oblasť dolnej časti nášho tela.

Bezpečné a presné posúdenie funkčnej sily dolných končatín je podstatne zložitejšie ako hodnotenie sily hornej časti tela. V skutočnosti existuje niekoľko spoľahlivých testov, ktorými môžeme merať silu dolných končatín. Najbežnejší a asi najzaužívanejší test je viacerým z vás dobre známy a tým je zadný drep (zadný – znamená, že činka je uložená za hlavou na ramenách). No, po pravde, bezpečnosť tohto testu je diskutabilná, najmä ak sa vykonáva do jednorazového maxima. Tým nevravím, že zadný drep je zlý, to vonkoncom nie, sám si ho zaraďujem do môjho tréningu. Ja by som len rád poukázal na to, že aj keď som schopný zodvihnúť takýmto spôsobom neviem koľko kilogramov, neznamená to pre mňa to, že moja sila bude funkčná. Inak by som povedal- to, že som schopný drepnúť dvesto kilogramov, sa mi nemusí preniesť do môjho športového alebo aj bežného života. Keďže obe tieto oblasti sa vyznačujú svojou rôznorodosťou, tým myslím, že len rozvoj maximálnej sily mi nezabezpečí to, aby som bol agilnejší, flexibilnejší a rýchlejší.

Tu by som rád spomenul meno jedného uznávaného experta v oblasti kondičného, silového a funkčného tréningu, Michaela Boyla, ktorý po niekoľkoročnom skúmaní a skúšaní vyvinul platný, spoľahlivý a rovnako čo do vykonania, jednoduchý test. Ide o „bulharský rozdelený drep“ („Bulgarian split squat“). Ako sám vraví, test nie je úplne dokonalý, ale je účinný ako pri hodnotení funkčnej sily, tak aj pri meraní posunu. Test je pomerne jednoduchý. Cvičenec sa postaví chrbtom k lavičke (bežná cvičebná lavička) alebo môže byť aj malý box/bedňa. Svoju zadnú nohu umiestni špičkou na lavičku. Do rúk v pripažení uchopí buď jednoručky alebo kettlebelly, váhu si vyberie podľa jeho schopnosti vykonania päťrazového maxima a bude sa snažiť vykonať čo najviac opakovaní, technicky správne. Ak nebude schopný udržať správne nastavenie celého tela počas pohybu, cvičenie končí. Ďalším takýmto testom by mohol byť aj jednonožný drep. Pri oboch cvičeniach, keďže sa jedná o unilaterálne cvičenia, je možnosť badať rozdiel medzi jednou a druhou stranou, rovnako aj silou príslušnej dolnej končatiny, akou vieme daný cvik vykonať.

Testy by nám mali slúžiť na hodnotenie pokroku. Rovnako by nám mali poukázať na oblasti, ktoré potrebujú tréning a oblasti, ktoré môžu byť náchylné na zranenie. V tomto bode by ste mohli byť dostatočne oboznámený s požiadavkami či už vášho športového alebo bežného života a bolo by dobré si vedieť predstaviť si vašu silovú úroveň. Cieľom je vytvoriť dostatočný plán, ktorý má zmysel pre život bežný či športový a posilňuje oblasti, ktoré sú kľúčové pre samotné fungovanie, výkon alebo prevenciu úrazov.

Páčil sa ti tento článok?
autor Miro Volám sa Miroslav Záhradný a som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Niekoľko rokov sa mi darí užívať si prácičku, ktorá je zároveň mojim koníčkom, kondičného trénera. Spolupracujem prevažne so športovou mládežou v rôznych odvetviach športu, ale aj s bežnou populáciou s ktorou sa spoločné pokúšame nachádzať zdravší a bezbolestnejší životný štýl. Mojim najväčším úspechom je samotný vyber mojej prácičky a rodina! :-)