Fitcamp a Crossfit

dátum pridania:

Čo je crossfit?

Crossfit je efektívny spôsob ako sa dostať do formy, rozvíjať svoje telo vo všetkých rovinách, či už fyzicky alebo psychicky. Je kombináciou viacerých zložiek.

Prvou z nich je funkčný pohyb. To znamená hocijaký pohyb, ktorý bežne v živote vykonávame. Či už to je beh, skok, zdvíhanie bremena, práca s vlastným telom, hádzanie a podobne. Sú to základne pohybové stereotypy, ktoré sme sa ako deti učili ale postupom času sme ich možno aj zabudli.

Druhou je variabilita. Crossfit sa na nič nešpecializuje. Každý tréning je iný. Rozvíjame maximálnu aj relatívnu silu, aeróbnu aj anaeróbnu vytrvalosť, zručnosť a techniku zložitých cvičení. Takisto aj mobilitu a stabilitu. Cvičenie sa mení v rozsahu opakovaní, zloženia cvikov aj dĺžke trvania.

Dôležitou zložkou je intenzita cvičenia. Zjednodušene to znamená množstvo vykonanej práce za čas. To znamená, že chceme vykonať za čo najmenej času čo najviac práce a tým sme viacej fit. V silovej časti to zase znamená zodvihnúť čo najväčšie bremeno, samozrejme za predpokladu, že vieme udržať technické prevedenie cvičenia.

Crossfit je hlavne pre každého, pre začiatočníka aj pre pokročilého a podľa toho je tréning prispôsobený každému. Každý tréning začína dôkladným rozcvičením a zvyšok sa prispôsobí výkonnostnej úrovni jednotlivca.

Crossfit u nás

Snažíme sa hlavne o to aby bol u nás vo FitCampe crossfit pre čo najširšiu škálu ľudí. Preto aj máme tri úrovne crossfitových hodín.

Crossfit Intro

Je to základ, úvod do cvičenia, kde sa ľudia učia základné pohybové vzory ešte v nízkej intenzite aby si dostatočne osvojili techniku jednotlivých cvičení. Sú to napríklad drep, ťah, zhyb, klik.

Crossfit Basic

Sem už chodia ľudia, ktorí majú osvojenú techniku základných cvičení. Učia sa základy vzpierania a gymnastiky. Rozvíja sa tu hlavne sila v základných cvikoch. Intenzita pri učení je stále nižšia ale pri osvojených cvikoch sa už mierne zvyšuje v rámci workoutov.

Crossfit Regular

Je pre všetkých, ktorí už ovládajú techniku všetkých základných cvičení ako aj základy vzpierania a gymnastiky. Intenzita je vyššia, rozvíja sa maximálna sila, pokročilejšie techniky vzpierania a gymnastiky, napr. trh do drepu alebo chôdza po rukách. Všetky cviky, ktoré sa tu učíme a zdokonaľujeme potom využívame aj v workoutoch, z ktorých niektoré sú naozaj náročné.

Ďalej máme ešte špeciálne hodiny vzpierania a gymnastiky, kde sa celý čas venujeme len týmto zručnostiam a ich zdokonaľovaniu. Každý si u nás vie vybrať to na čo má, na čo sa cíti alebo čo ho momentálne zaujíma. V neposlednej rade si môže dohodnúť osobný tréning s jedným s našich trénerov, kde sa venuje tréner len jemu a môžu pracovať na odstránení konkrétnych nedostatkov.

Páčil sa ti tento článok?
autor Tibor viac o autorovi